Eperosa. Australien, Barossa Valley

Eperosas hemsida

Sjätte generationens Barossa-bo som vunnit Wine Companions Winemaker of the Year 2021

Brett Grocke är sjätte generationens Barossa-bo och sedan första hälften av 1800-talet har hans familj odlat druvor och producerat vin i Barossa Valley. Tack vare denna samlade kunskap om området – kombinerat med flerårig erfarenhet av konsultarbete inom såväl vinmakning som vinodling – så producerar man viner av ytterst hög kvalitet vilket bevisas av det faktum att Winecompanion get 33 av hans viner över 95 poäng och dessutom utsett honom till Winemaker of the year år 2021!

Historia

Medan Eperosa är en förhållandevis ung egendom – den grundades först år 2005 – så har vinmakaren Brett Grockes familj vart aktiva i vinbranschen i Barossa Valley sedan första halvan av 1800-talet då hans förfäder började odla vin bredvid Jacob’s Creek i Krondorf.

Efter att ha växt upp i området kring Krondorf bestämde sig Brett för att vinnäringen och jordbruk inte var för honom – efter att ha studerat idrottsvetenskap (han är tydligen en hejare på både golf och hockey) påbörjade han en andra utbildning i vitikultur som han avslutade år 2000. Under de kommande fem åren så arbetade Brett som konsult inom vinmakning i såväl Barossa Valley som Eden Valley, Adelaide Hills, Riverland, Langhorne Creek och Hindmarsch Valley.

Först årgången från Eperosa producerades år 2005 med frukt som Brett vinifierade själv i ett skjul med hjälp av en enkel manuell korgpress. Under de kommande åren kom han febrilt att leta efter mark med mogna shiraz-rankor till salu i Barossa – helst i Krondorf-regionen där hans förfäder hållit till. Det kom att dröja mer än 5 år innan hans jakt bar frukt.

Vingårdar

Bretts jakt på vingårdar kom att fortgå fram till 2013 då vingården Magnolia kom ut på marknaden för första gången på 150 år. Vingården som ligger i Barossas kvalitativa vinepicentrum – Vine Vale – uppfyllde hela Bretts kravlista. De äldsta rankorna är över 120 år gamla, den sandiga jordmånen är flera meter djup och sist men inte minst – den skuggas av en kulle under den solmässigt mest intensiva delen av dagen. Utöver den legendariska Magnolia-vingården så äger han tillsammans med en annan vinmakare 6,2 hektar vingård på Krondorf Road. Dessutom köper man frukt från den urgamla vingården Stonegarden vars rankor är äldre än 150 år!

I alla steg av vinproduktion jobbar man efter mottot ”Wines built from the dirt up” och högkvalitativ frukt är det ständiga målet. För att uppnå detta arbetar man fullständigt organiskt med minutiöst arbete i vingårdarna och vanligtvis skördas varje vingård i flera stadier för att försäkra sig om att den skördade frukten håller absolut toppkvalitet.

Vinifikation

I samband med inköpet av vingården vid Krondorf road så påbörjades även byggnationen av ett nytt vineri där man prioriterade funktion i egendomens ekologiska arbete – kombinationen av den stora betongstrukturen och dess position delvis under jord tillåter ideala förhållanden för vinlagring då såväl temperatur och luftfuktigheten modereras naturligt. Källaren och bevattningssystem drivs på el som alstras från solceller – vineriet är inte uppkopplat på elnätet. Tack vare detta rigorösa arbete så håller man sitt klimatavtryck så litet som möjligt.

I källaren arbetar man så traditionellt som möjligt och ämnar uttrycka varje individuell vingårds personlighet. All frukt handskördas och väl i källaren så trampas de hela klasarna i öppna jäsningskärl där de sedan spenderar 18-24 dagar innan de varsamt pressas i en traditionell korgpress. vinet lagras sedan i en blandning av franska ekat av olika storlek och lagras sedan 8-20 månader på fat innan de buteljeras som sker utan filtrering eller klarning. Precis innan buteljering adderas en konservativ mängd svavel i syfte att stabilisera det färdiga vinet.