Paul Cluver Estate. Sydafrika, Elgin

Paul Cluvers hemsida

En av Elgins starkast lysande stjärnor

Paul Cluver är en av sydafrikanska kustregionen Elgins allra klarast lysande stjärnor. Idag är det fjärde generationen som farmar marken som familjen ägt de senaste 120 åren och man är en av anledningarna till att Elgin överhuvudtaget hamnade på kvalitetsvinkartan. Tim Atkins MW räknar Paul Cluver Estate som en av Sydafrikas ”Second Growths” i sin 2023 Cape Classification, vilket är en tydlig blinkning till en av de högsta klassifikationerna man kan få i Bordeaux: 2ème Cru Classé – ett betyg som säger någonting om vilken upplevelse det är att njuta av Paul Cluvers viner.

Historia

Egendomen drivs av managing director Paul Clüver, hans fru Songvei och deras fem barn. Till sin hjälp har de källarmästare Andries Burger och vinmakare Anne van Heerden. Bourgognebaserade konsulten Martin Prieur har varit en stor del av den ständiga utvecklingen och förfiningen av familjens viner.

På familjegården – De Rust – arbetar de enligt principen att vara vördnadsfull inför miljön och sin omgivning och man var en av pinjärerna att börja odla enligt hållbara odlingsprinciper – så kallad sustainable farming. Elgin är ett så kallat Cool Climate Area och ett av de svalaste i Sydafrika. Här drar man fördel av närheten till havet och svalkande havsvindar, vilket gör att de annars så svårodlade pinot noir och riesling trivs bra. I Paul Cluvers händer blir druvorna av sådan kvalitet att prestigeserien Seven Flags länge har setts som benchmark för hur viner från området skall smaka.

Vingårdar

På De Rust Estate finns, förutom vingårdar, även äppel- och päronodlingar och avelshingstar. Egendomen är en del av UNESCOs världsarv och en del av Kogelbergs biosfär sedan 1998 – den första att utropas i Sydafrika. 60% av egendomen är åsidosatt som ett miljövårdsområde för framtiden.

Vinifikation och hållbarhet

Tack vare sin Burgundiska inspiration likväl konsult så går vinmakningen i samma tonart. I de fall där det är möjligt så tillåter man de inneboende jäststammarna i vingårdarna att utföra fermentering men om man märker att det går i fel riktning så tillförs selekterade jäststammar för att garantera vinets kvalitet. Med sina röda viner så utför man en kortare kallmacerering och fermentering sker generellt sett på tank följt av lagring i 12 månader på franska ekfat (ungefär 30% nya, resten en blandning av äldre fat). De vita vinerna genomgår inte full malolaktiskt fermentering, detta i syfte att bibehålla den friska, fokuserade syran. De vita vinerna på chardonnay fermenteras i franska ekfat medans riesling fermenteras i stora ekfat i syfte att låta druvans aromatik spela huvudroll.

Som ett led I sin hållbara vinmakning använder sig familjen av följande principer:

  • Rotar upp invasiva arter som inte hör hemma i den lokala floran (de avklippta ogräsen används som marktäckare för att undvika evapotranspiration från jorden för ökad jordkvalitet)
  • Bevattnar nattetid för att minska vattenåtgång
  • Man planterar enbart växter som passar klimat och jordmån
  • Man jobbar aktivt med att minska elåtgången med hjälp av solpaneler
  • Man bekämpar insekter med hjälp av parningsstörande åtgärder snarare än insektsmedel
  • Man använder nät som fågelskydd och växter som vindskydd
  • Man jobbar också nära med Universitetet i Stellenboscch för att uppmuntra till forskning

5 snabba med cellarmaster Andries Burger

Tryffelsvinet tipsar

Viner från Paul Cluver Estate